FƏXRİ REDAKSİYA HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ

  1. Eldar ISMAYIL – şair-yazıçı
  2. HÜSEYN İSMAYILOV- professor,
  3. Qərib HƏSƏNOV-memar
  4. Mürvət YUSİFOV- jurnalist
  5. Mənsur ƏLƏKBƏRLİ- şair-publisist
  6.  Mirağa CAVADOV- İT mütəxəssisi